Vejledning

Vejledning

Vejledning i korrekt brug og pleje Mic-G.


Anvendelse

 • Kontrollér inden måltidet, at maven føles blød, og at cm-angivelsen på gastrostomisonden er den samme som ved indsætningen eller efter justering.
 • Skyl altid Mic G sonden igennem med 10-20 ml vand inden og efter tilførsel af sondemad/medicin.
 • Medicin gives altid i flydende form; tabletter opløses i vand.
 • For at forhindre kvalme/opkastning anbefales det, at man sidder halvt eller helt op (mindst 30°). Fortsæt gerne med dette et stykke tid efter måltidet.
 • Følg lægens/diætistens ordination af mængde af sondemad og tilførselshastighed.
 • Kontakt en læge, hvis der er ubehag/smerter i forbindelse med måltiderne.
 • Hvis Mic G sonden ikke bruges, skal den altid skylles igennem dagligt med 10-20 ml vand.

Brug og pleje

 • Vask og tør rundt om stomien som en del af den daglige hygiejne og drej Mic G sonden i stomaet.
 • Undgå om muligt at have et kompres rundt om stomaet.
 • Brug ikke slanger/kateterklemmer, da disse kan beskadige Mic G sonden.
 • Kontrollér og udskift vandet i ballonen hver uge.
 • Mic G sonden kan udskiftes til en Mic-Key, når stomaet er ophelet. Dette kan foretages i hjemmet.
 • Mic G sonden kan udskiftes derhjemme af enhver, der har fået instruktioner i udskiftningen.
 • Udskiftning af Mic G sonden: Tag en ny sonde, fyld ballonen med 3 eller 5 ml vand og kontrollér at ballonen er intakt. Tøm ballonen igen. Tøm derefter ballonen på den gamle Mic G sonde og træk den ud af gastrostomikanalen. Dyp den nye sonde i lidt vand eller vandbaseret gel og før den tilbage i stomaet. Fyld ballonen med 3 eller 5 ml vand. Træk tilbage i sonden til du møder lidt modstand,og før fikseringspladen ned i hudniveau.
 • Hvis Mic G falder ud af gastrostomikanalen, så tag en ny og sæt den i snarest muligt (det er meget vigtigt at holde stomaet åbent), eller afvask den gamle, sæt den i igen og fastgør den med plaster eller lignende.

 

Hajklemmer til at klemme Mic G af ved mad- og vandindgift

You are now leaving the MicKey website

You have selected a link that will take you away from the MicKey website. Click cancel to return to MicKey website Or continue to proceed