Vejledning

Vejledning

Vejledning i korrekt brug og pleje Mic-G.


Anvendelse

 • Kontrollér inden måltidet, at maven føles blød, og at cm-angivelsen på gastrostomisonden er den samme som ved indsætningen eller efter justering.
 • Skyl altid Mic G sonden igennem med 10-20 ml vand inden og efter tilførsel af sondemad/medicin.
 • Medicin gives altid i flydende form; tabletter opløses i vand.
 • For at forhindre kvalme/opkastning anbefales det, at man sidder halvt eller helt op (mindst 30°). Fortsæt gerne med dette et stykke tid efter måltidet.
 • Følg lægens/diætistens ordination af mængde af sondemad og tilførselshastighed.
 • Kontakt en læge, hvis der er ubehag/smerter i forbindelse med måltiderne.
 • Hvis Mic G sonden ikke bruges, skal den altid skylles igennem dagligt med 10-20 ml vand.

Brug og pleje

 • Vask og tør rundt om stomien som en del af den daglige hygiejne og drej Mic G sonden i stomaet.
 • Undgå om muligt at have et kompres rundt om stomaet.
 • Brug ikke slanger/kateterklemmer, da disse kan beskadige Mic G sonden.
 • Kontrollér og udskift vandet i ballonen hver uge.
 • Mic G sonden kan udskiftes til en Mic-Key, når stomaet er ophelet. Dette kan foretages i hjemmet.
 • Mic G sonden kan udskiftes derhjemme af enhver, der har fået instruktioner i udskiftningen.
 • Udskiftning af Mic G sonden: Tag en ny sonde, fyld ballonen med 3 eller 5 ml vand og kontrollér at ballonen er intakt. Tøm ballonen igen. Tøm derefter ballonen på den gamle Mic G sonde og træk den ud af gastrostomikanalen. Dyp den nye sonde i lidt vand eller vandbaseret gel og før den tilbage i stomaet. Fyld ballonen med 3 eller 5 ml vand. Træk tilbage i sonden til du møder lidt modstand,og før fikseringspladen ned i hudniveau.
 • Hvis Mic G falder ud af gastrostomikanalen, så tag en ny og sæt den i snarest muligt (det er meget vigtigt at holde stomaet åbent), eller afvask den gamle, sæt den i igen og fastgør den med plaster eller lignende.

 

Hajklemmer til at klemme Mic G af ved mad- og vandindgift

Du forlader nu MicKey.dk

Du har valgt et link, der tager dig væk fra MicKey.dk. Klik på annuller for at vende tilbage til MicKey.dk eller klik fortsæt for at blive på hjemmesiden.